O O O O O O O O

NIJSTE PRODUKTEN

1
De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp
Ferskate auteurs
€ 24,50
4
De skacht en de slinger
Edgar Allan Poe
€ 10,00
7
Wat fielt Stip?
Eric Hill
€ 11,99
8
Fan letter soarch
Bouke Oldenhof
€ 15,00
9
Joazefine is siik
Alexander Steffensmeier
€ 13,95
10
It faderpaard - Het vaderpaard
Tsjêbbe Hettinga
€ 10,00

FOARLÊS TOP 10

1
It Grutte Foarlêsboek
Ferskate auteurs
€ 19,50
2
3
100 x Tomke
Peanstra, A. Pitstra, R.
€ 9,50
4
Krûpelhintsjes
Auck Peanstra
€ 9,95
5
Mearkes fan Grimm
€ 27,50
6
De bisteboel fan Omke Roel
Wadman, Thys (ferhalen) en Meer, Hindrik van der (ferskes)
€ 17,50
7
Lytse Daan de Wrâldkampioen
Roald Dahl
€ 15,90
8
De Gruffalo
Julia Donaldson
€ 12,95
10
Wêr sit Joazefine?
Alexander Steffensmeier
€ 13,95

FOARJIER TOP 10

1
De Skrieze Maaitiid
Ysbrand Galama
€ 12,50
2
Sweltsjes fan Gaast
Theunis Piersma
€ 15,00
3
Ik ek fan dy
Baukje Wytsma
€ 12,50
4
Blommen
Sake P. Roodbergen
€ 12,50
5
Ik hâld fan Pod
Lida Dykstra
€ 5,00 € 15,00
6
Friese liefde
€ 15,00
7
Mûske giet op stap
Lucy Cousins
€ 14,95
8
Stip - lûden op 'e pleats
Eric Hill
€ 11,99
9
Fûgels
Sake P. Roodbergen
€ 12,50
10
In frjemd aai
Emily Gravett
€ 12,95
De betelpagina wurdt laden