O O O O O O O O

NIJSTE PRODUKTEN

1
De triennen fan Cheetah
Anne Feddema
€ 17,50
4
Bedoarne hannel
Ferdinand de Jong
€ 15,00
5
Libben, Leafde & Lok
Ans Wallinga
€ 8,95
6
Brekber
Hilda Talsma
€ 18,95
8
Fryske Aginda 2015
€ 13,99
10
Liet fan it fjild
Piter Boersma
€ 10,00

OANBIEDINGS

1
Ynferno
Dan Brown
€ 4,95 € 22,95
2
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Jan Willem Stutje
€ 12,50 € 34,95
3
In het blauwe licht van God
Jaap Hellinga
€ 5,00 € 15,50
4
Sierlijk bouwen
Peter Karstkarel
€ 5,00 € 22,50
5
Rimen & Teltsjes
Bruorren Halbertsma
€ 7,90 € 24,50
6
Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden
Klaas R. Henstra
€ 6,90 € 19,95
7
Ik bin in optocht
€ 3,90 € 12,50
8
De Fûke
Rink van der Velde
€ 5,00 € 14,95
9
De kleur van Friesland
Huub Mous
€ 6,90 € 29,95
10
De elandkop fan omke Romke
Eppie Dam
€ 5,00 € 15,00

BERN

1
It aldermoaiste Trekkerboek
Dawn Sirett
€ 14,99
2
De fertelbeam
Britta Teckentrup
€ 12,50
3
Der leit in krokodil ûnder myn bêd
I. en D. Schubert
€ 13,95
6
Tomke knuffel
€ 9,95
7
Wat fielt Stip?
Eric Hill
€ 11,99
8
Joazefine is siik
Alexander Steffensmeier
€ 13,95
10
De betelpagina wurdt laden