DE VERGETEN TUINEN VAN GERRIT VLASKAMP

Auteur: Ferskate auteurs

ISBN: 978 90 6273 979 0

€ 24,50

Omskriuwing fan De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp

Dit boek kent één hoofdpersoon: Gerrit Lambertus Vlaskamp (1834-1906): hovenier, tuinaanlegger en tuinontwerper. Hij legde in de tweede helft van de negentiende eeuw een groot aantal tuinen aan bij Friese notabele woningen, die tegenwoordig een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben. Daarnaast is zijn naam ook verbonden aan de vermaarde Wilhelminaparken van Grou en Sneek. Zijn werk sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van de Engelse landschapsstijl in Nederland.

Om meer zicht te krijgen op zijn loopbaan van hovenier tot tuinontwerper, moeten we Gerrit Vlaskamps portret in de lijst van zijn tijd zien te krijgen. Dat is precies wat diverse deskundige auteurs in verschillende bijdragen aan dit boek hebben gedaan.

De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp- Fries Museum

Documentaire tweeluik - Omrop Fryslân

Ynsjocheksimplaar

Oaren kochten ek

Littenser merke Ale S. van Zandbergen € 19,50
Hoe God verscheen in Friesland Dirk Otten € 19,55

Ek fan dizze auteur

De 100 mooiste Friese gedichten Ferskate auteurs € 20,00
De 100 mooiste dorpen van Nederland Ferskate auteurs € 34,95
De Vrije Fries 2008 Ferskate auteurs € 17,50
De betelpagina wurdt laden