O O O O O O
Kanon fan Fryslân

Kanon fan Fryslân

Alles oer de Fryske skiednis

Praat mar Frysk

Praat mar Frysk

De leukste kampanje fan Fryslân!

Afûk-winkel

Afûk-winkel

Boeken, cd's, dvd's, snypsnaren en mear!

eduFrysk

eduFrysk

Online Frysk leare

Sânglêsrige

Sânglêsrige

In programma foar de ûntwikkeling fan jonge bern

Taalfragen?

Taalfragen?

In taalfraach? Wat neisjen of oersette litte?

Kursussen

Kursussen

Frysk skriuwen leare? Doch in kursus by de Afûk!

Utjouwerij

Utjouwerij

Gean nei de útjouwerij fan de Afûk

Heit en Mem

Heit en Mem

Dé website foar (oansteande) heiten en memmen!

Gemeenten en Frysk

Gemeenten en Frysk

Foar alle fragen oer Frysk en taalbelied

de Moanne

de Moanne

It meartalich kultureel opinyblêd fan Fryslân

Tomke

Tomke

Lêsbefoardering foar pjutten

KONTAKT

Afûk

Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert
Tel: (058) 234 30 70
E-mail: ynfo@afuk.nl

WURDBOEK FRYSK

Folje hjir it wurd yn om oer te setten

AGENDA

5 nov

de Moanne live!

De lêste Moanne Live fan dit jier wurdt holden op woansdei 5 novimber yn gearwurking mei de Fryske ôfdieling fan de Orde van den Prince en Tresoar. Op útnoeging fan de Orde van den Prince hâld Nop Maas in lêzing ûnder de titel: ‘Ophef rond Reve, Reve’s Friese jaren en de jaren na zijn dood’. Mear ynfo en oanmelde: www.demoanne.nl.

6 nov

Dat wie doe sa: sympoasium Frysk yn 'e soarch

Fan 19.00 oere oan 22.00 oere yn it Van der Valk Hotel yn Drachten. Foar aktiviteitebegelieders yn de (âlderein)soarch, mantelsoargers en oaren dy't harren dwaande hâlde mei soarch oan âlderen. Sjoch ek www.datwiedoesa.nl.

13 nov

Lêzing 'Kompleten'

Marga Claus jout in lêzing oer har roman Kompleten mei meiwurking fan Sacred Dance troch Henneke Nauta. Easterwierrum, 20.00 oere.

Aginda oersjoch >

KLANT FAN DE WIKE

Foar it earst yn de Afûkwinkel

Steven Zwart (35) út Damwâld wie hjir mei syn suske Froukje en syn neefke Finn. Foar it jonkje fan syn kammeraat soe er wat fan Tomke helje. Hy hat it spultsje ‘Tomke memory’ en in T-shirt fan Tomke kocht.
Hy hie noch nea yn de Afûk-winkel west, mar is no fan doel om faker te kommen.

De betelpagina wurdt laden